Als JDriven ervaren we elke dag hoe schaars het talent is dat nodig is om onze klanten optimaal te ondersteunen. Deels omdat we op zoek zijn naar echte specialisten maar vooral omdat we verwachten dat collega’s een passie hebben voor hun vak en erg gemotiveerd zijn om mooie dingen te maken. Deze passie is voor ons essentieel en wat mij betreft is dit de basis van succesvol software ontwikkelen oftewel het moderne maken. Het ontwikkelen van een specialisme vergt tijd. Het vindt eigenlijk pas plaats tijdens een studie en wordt continu ontwikkeld tijdens je verdere carrière. Maar de passie voor het vak, dat wat mijn collega’s uniek maakt, wordt al veel eerder gelegd. Zonder uitzondering blijkt het ontstaan van deze passie te herleiden naar één of twee toevallige gebeurtenissen in hun jeugd: een ouder met een passie voor electronica, een vriendje (of vriendinnetje) met een computer etc..

Mijn passie

Zelf heb ik het geluk gehad dat ik ook als kind de passie voor het maken heb mee gekregen. Door mijn opa al timmerend aan het werk te zien; een speelgoed tractor, een bed, een klimrek. Daarna werd het al snel mee timmeren en samen een vogelhuisje maken. Toen er via het werk van mijn vader een computer bij ons in huis kwam kreeg ik de kans om met het moderne maken in aanraking te komen. Samen met mijn vader de eerste programma’s schrijven zoals een muziekspeler, een spelletje en een catalogus om mijn muziek-verzameling in vast te leggen. De optelsom van deze ervaringen is van grote invloed geweest op mijn toekomst. Niet omdat ik destijds uitstekend heb leren programmeren, maar omdat mijn passie voor het vak daar is ontstaan en ik me op basis van die passie verder heb kunnen en mogen ontwikkelen.

De passie van onze kinderen

Waar mijn collega’s en ik onze passie als kind bij toeval hebben ontdekt is het in de huidige tijd niet acceptabel om dit, voor onze kinderen, aan het toeval over te laten. Kinderen moeten weer en meer leren maken. Op de klassieke manier iets timmeren of solderen maar zeker ook het “moderne maken”: programmeren. Dit laatste niet met als primair doel om ze direct op te leiden tot programmeur. Maar om kinderen kennis te laten maken, ze te inspireren en zo de basis te leggen voor hun eigen passie. Het bewustzijn dat kinderen vroeg en vaak in aanraking moeten komen met technologie en programmeren groeit elke dag. Dit blijkt uit de groeiende populariteit van initiatieven zoals Codeweek, Codeuur en Devoxx4kids. Deze, mede door JDriven ondersteunde, evenementen bieden kinderen de mogelijkheid kennis te maken met het moderne maken en hun passie te ontwikkelen. Ook op scholen wordt er steeds meer aandacht besteed aan programmeren. Helaas beperkt het zich vaak tot een enkele les voor een (plus)klas. Er is te weinig tijd en ruimte om alle kinderen de kans te geven hun passie te ontdekken. Als we het er over eens zijn dat programmeren de toekomst is, dan kunnen we onze kinderen de kans om vroegtijdig hun passie te ontwikkelen niet onthouden.

Een structurele aanpak

Programmeren als formeel onderdeel van het lesprogramma is de echte oplossing. We kunnen op dit vlak een voorbeeld nemen aan de Britten. Op Britse scholen maken alle kinderen vanaf vijf jaar structureel kennis met programmeren. Ze leren o.a.:

  • gestructureerd problemen aanpakken, ook wel computational thinking genoemd.

  • programmeren in verschillende (computer)talen.

  • het besturen van robots.

Op het moment dat ze de stap zetten naar het voortgezet onderwijs wordt deze lijn doorgetrokken en gekoppeld aan vakken als natuur- en wiskunde. Nog belangrijker is dat ze in staat zijn om, vanaf dat moment, de verdere ontwikkeling in eigen hand te nemen en zichzelf door te ontwikkelen tot specialist. Het introduceren van een soortgelijke structurele aanpak is de enige manier om ook onze kinderen een voorsprong te geven op het vlak van programmeren.

Wat kunnen we nu al doen?

Totdat het leren programmeren structureel onderdeel uitmaakt van het lesgeven in Nederland zullen we ons als scholen en bedrijven samen moeten inspannen om het gat te dichten. Door aansluiting te zoeken bij initiatieven als Codeweek, Codeuur en Devoxx4kids, zodat steeds meer kinderen op deze manier kennis kunnen maken met programmeren. Maar vooral door, als school, toe te werken naar een structureel programma. Al is het initieel maar één keer in de twee maanden een les van 1,5 uur die wordt aangeboden aan een hele klas. Begin eenvoudig en maak gebruik van bestaande materialen; bijvoorbeeld uit de leerlijn programmeren in het basisonderwijs. De volgende onderwerpen kunnen hier onderdeel van uitmaken:

  • computational thinking (dit kan zonder computers).

  • programmeren met Scratch.

  • programmeren van een MBot.

  • inspiratiesessies door een specialist uit het vakgebied.

Voor de bedrijven is hier ook een rol weggelegd namelijk het ondersteunen van scholen bij het opzetten van dit programma. Dit kan door medewerkers de ruimte te geven om lessen of inspiratiesessies te verzorgen op scholen of door het benodigde materiaal te sponseren. Als we dit samen oppakken behoeven we een structurele oplossing niet af te wachten en kunnen we morgen al beginnen met het inspireren van kinderen en het ontwikkelen van hun passie voor het “moderne maken”.

Deze blog is geschreven voor http://www.vives.nl/ en zal in het volgende Vives Magazine worden geplaatst.
shadow-left