Juergen Hoeller Hoeller begint zijn presentatie met de originele driehoek van spring. Zijn verhaal beschrijft vervolgens de transitie die het framework heeft gemaakt sinds dat model naar een annotation framework. Hij legt de nadruk vooral ook bij de beschrijvende namen van de annotaties, en hoe ze zorgvuldig zijn gekozen om de code leesbaarder te maken. Hierbij gaat hij dieper in op een aantalannotaties zoals stereotypes, injections en ook parameter annotaties. Hierbij geeft hij aan het gevoel te hebben dat de kracht van deze annotaties nog steeds wel onderschat wordt. Hoeller verteld hierna hoe er in de laatste tijd is gewerkt aan de WebApplicationInitialiser om xml configuraties zoals de web.xml iets van het verleden te maken. Hij gaat vervolgens in op de @configuration annotation en de manier waarop in deze configuratie classes gescanned kan worden op het classpath om filters en beans te injecten in de app. Dit soort Java based configuratie zorgt er voor dat xml configuraties zoals de persistance XML niet meer nodig zijn.

Mark Pollack Vorig jaar tijdens de 2GX in Amsterdam werd er een presentatie gegeven over het nieuwe SpringData project waarvan tijdens de presentatie bleek dat het veelbelovend was maar nog in de kinderschoen stond. Het beloofde een consistente interface voor alle data access zoals JDBC, ORM en NonSql databases. Uit de presentatie van Pollack tijdens de keynote blijkt dat er in het afgelopen jaar veel werk verzet is en dat men het doel heeft bereikt. Door middel van een aantal code voorbeelden wordt door Pollack aangetoond dat er in SpringData sprake is van een consistente interface waarmee uit één lopende data sources benadert kunnen worden.

Graeme Rocher Rocher begint zijn presentatie met feiten over de grails en groovy voortgang over het laatste jaar. Hier direct na geeft hij een sneak peak van de nieuwe website welke geheel van scratch is opgebouwd. Hierbij geeft hij aan dat de source volledig beschikbaar is via github. Na de sneak peak volgt er een live demo waarin gorm gebruikt wordt in combinatie met websockets. Deze demo laat zien hoe er in enkele minuten een applicatie opgezet kan worden met behulp van angular scaffolding. Deze applicatie wordt vervolgens omgebouwd met behulp van de core en event push plugins. Na deze modificatie laat Rocher zien dat via websockets en gorm de applicatie nu updates pushed over meerdere over meerdere browser sessies.

shadow-left